http://www.fisibach.ch/de/kirchen/katholisch/
08.08.2020 13:44:30


Katholische Kirchgemeinde Kaiserstuhl-Fisibach


Bezugsperson Pastoralassistent Stefan Günter
Rebenstrasse 153
5463 Wislikofen
Tel. 056 243 18 70
pfarramt.kawi@bluewin.ch

Das katholische Pfarramt befindet sich in Wislikofen.
Die Postadresse lautet:
Kath. Pfarramt Kaiserstuhl
Rebenstrasse 153
5463 Wislikofen

www.pfarrei-kaiserstuhl-fisibach.ch

Kirchenpflege:

Präsident
Vögele Felix, Mittlerer Sanzenberg 186, 5467 Fisibach
Tel. 044 858 29 71
E-Mail: felice.voegele@bluewin.ch

Aktuar
Bräm Hanspeter, Birkenweg 154, 5467 Fisibach
Tel. 044 858 27 56
E-Mail: elfriede.braem@bluewin.ch

Finanzen
Angela Ringger
Tel. 044 858 13 14
E-Mail: rian.ringger@bluewin.ch

Bild